Grunden lagd för rätt stöd i sunda offentliga affärer

Pressmeddelande

Upphandlingsmyndighetens utveckling fortsätter i en positiv riktning. Under 2017 togs stora steg mot ökad kundfokusering och att lyfta den offentliga affären till en högre strategisk nivå.

Upphandlingsmyndighetens årsredovisning för 2017 är nu klar. Den visar ett år fyllt av aktiviteter för att uppfylla regeringens uppdrag bland annat med fokus på att möta kundernas behov och sprida kunskap om offentlig upphandling som strategiskt verktyg.

– Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt arbetssätt och vårt stöd för att göra största möjliga nytta utifrån det uppdrag vi har. Sammanställningen av årets arbete visar att vi har gjort stora framsteg och lagt en bra grund för fortsatt utveckling, säger generaldirektör Inger Ek.

Flera åtgärder gjordes under året för att öka kundfokuseringen. Bland annat bildades en kundenhet i den nya organisation som sjösattes i början av året. Arbetet med att djupare undersöka kundernas behov av stöd i offentlig upphandling påbörjades, ett arbete som görs i samarbete med respektive kundgrupp. Under 2017 var det upphandlares behov i små och medelstora kommuner som undersöktes.
– Vi ska inte sitta och gissa vad våra kunder behöver. Det måste vara väl underbyggda beslut som ligger till grund för det stöd vi tar fram. Vi kommer att fortsätta undersöka fler kundgrupper under kommande år. Närmast tittar vi på leverantörernas situation och behov av stöd, säger Inger Ek.

Myndigheten har till uppdrag att sprida och förankra den nationella upphandlingsstrategi som regeringen beslutat om. Det är ett långsiktigt arbete som påbörjades under 2017, bland annat med sikte att höja medvetenheten hos beslutsfattare om de strategiska möjligheter som offentlig upphandling ger.
– Den strategiska inköpsprocessen innehåller så mycket mer än upphandling. Den medvetenheten börjar sjunka in hos upphandlande myndigheter, men mycket arbete återstår för att åstadkomma en verklig förändring, avslutar Inger Ek.

Några exempel från Upphandlingsmyndighetens verksamhet 2017:

  • 5 vägledningar – bland annat om ESPD-systemet och korruption i offentlig upphandling.
  • 11 rapporter – bland annat om mellanhänder, innovationspartnerskap och en kartläggning av överprövningar.
  • 23 remissvar – bland annat på betänkandet ”Ordning och reda i välfärden”.
  • Medverkan i egna och andras arrangemang vid 235 tillfällen.
  • Arbetsrättsliga villkor för städtjänster togs fram.
  • ESF-projektet ”Sysselsättning genom offentlig upphandling” fick klartecken för genomförandefasen.
  • Regeringsuppdrag för att öka kompetens inom innovationsupphandling.
  • Branschdialoger om livsmedel.
  • Kemikalieturné tillsammans med Kemikalieinspektionen.

För ytterligare information, kontakta:

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, 08-586 217 85
Åsa Olsson, kommunikationschef Upphandlingsmyndigheten, 0765-02 17 99

Senast uppdaterad:

Relaterad information