Hack the Crisis: Förverkliga idéerna genom offentlig upphandling

Nyhet

Upphandlingsmyndighetens Frågeservice kommer att stötta under Hack the Crises, det hackathon som ska ta fram kreativa idéer och koncept för att möta de utmaningar som covid 19-pandemin för med sig. Upphandlingsprocessen är en viktig faktor att ha koll på för att de slutliga lösningarna ska kunna köpas in av offentlig verksamhet.

Med anledning av covid-19-pandemin genomförs i helgen Hack the Crisis. Hack the Crisis är ett online-hackathon som organiseras av DIGG, Hack for Sweden, Openhack och den svenska regeringen. Målet är att få fram kreativa idéer och utveckla koncept som kan bidra till lösningar på de utmaningar som pandemin för med sig. Hacket fokuserar på tre områden:

  • rädda livet
  • rädda samhället
  • rädda näringslivet

Hej, Erika Hanses, upphandlingsjurist! Varför är offentlig upphandling viktigt i ett hack för att möta pandemins verkningar?

– Pandemin innebär många utmaningar inom offentlig sektor. Sannolikt kommer därför många av de idéer och koncept som tas fram under hacket att försöka svara på dessa utmaningar. Men vi vill ju inte att det bara stannar vid idéer, utan att det utvecklas riktiga lösningar som kommer till nytta för våra medborgare och samhället i stort. Då är offentlig upphandling ett bra verktyg för att implementera och realisera de innovativa lösningarna och även få finansiering för att förverkliga dem.

Hur upphandlar man innovationer? Vilka upphandlingsformer passar bäst?

– Det finns olika sätt att utforma en upphandling så att den främjar innovativa lösningar. Det viktiga är att upphandlingen utgår från behoven hos slutanvändaren, en önskan om viss funktion eller effekt, det vill säga den lösning som bäst lever upp till behov, funktion eller effekt ”vinner”. Enkelt förklarat gör inte upphandlingslagstiftningen någon skillnad på vad man köper, det är samma lagar som gäller oavsett. Det är det ekonomiska värdet av lösningen som styr hur upphandlingen ska gå till, om det går att genomföra en pilot som en direktupphandling till exempel. Det är ofta bra att välja ett förfarande som ger möjlighet till förhandling och dialog, exempelvis förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog. Men lagstiftningen är också anpassad för upphandling i akuta situationer.

Ja, vad gäller i det här fallet, när hacket handlar om utmaningar i den rådande pandemin? Finns det snabbspår i upphandlingslagstiftningen för att snabbare förverkliga lösningarna?

– Enligt lagstiftningen kan det göras undantag om det finns ett behov som är absolut nödvändigt att täcka i en krissituation som inte har kunnat förutses. För att i ett sådant läge kunna täcka det uppkomna behovet kan en direktupphandling göras, oavsett hur högt värdet är. Då behöver man inte gå igenom hela den ordinarie upphandlingsprocessen med annonsering och så vidare. Det här för att snabbt kunna göra absolut nödvändiga inköp. Men det gäller förstås inte alla inköp under en kris. Så om de här undantagen kan göras för de lösningar som kommer fram under Hack the Crisis går inte att säga, utan det måste avgöras från fall till fall.

Vad bistår Frågeservice med under hacket?

– Vi kommer att bistå med mentorskap i upphandlingsfrågor och finnas tillgängliga under vissa tider lördag och söndag. Då kan både hackare och representanter från näringsliv och offentlig sektor ställa frågor om innovation och upphandling för att bättre förstå hur det går till när offentlig sektor köper den typ av tjänster och lösningar som kommer fram i hacket. Och vi finns förstås också tillgängliga under våra vanliga tider på vardagar för att svara på frågor.

Hack the Crisis pågår 3-6 april.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Aktuellt