Hållbar upphandling av skrivare och kopiatorer blir enklare

Nyhet

Nu blir det enklare att upphandla dokumenthanteringsprodukter som är energieffektiva, har funktioner för att minska pappersförbrukningen och inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier bidrar till en cirkulär ekonomi.

De nya kriterierna omfattar skrivare, kopiatorer och multifunktionsprodukter samt förbrukningsmaterial som tonerkasetter, bläckpatroner och trummor. Kriterierna kan användas vid upphandling av tjänster eller inköp av enskilda produkter.

– Hållbarhetskriterierna för skrivare och kopiatorer syftar även till att öka återanvändning och återvinning av produkter och material. Kriterierna bidrar därmed till en cirkulär ekonomi, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Exempel på kriterier som främjar ökad återvinning och återanvändning, och därmed minskar resursanvändningen är:

  • Användning av restaurerade tonerkassetter
  • Återvunnen plast i utrustningen
  • Design för demontering för att underlätta återvinning
  • Återanvändnings- och återvinningstjänst för uttjänt utrustning

Miljöpåverkan under hela livscykeln

Kriterierna fokuserar på de delar av produktens livscykel med störst påverkan på miljön: hög energianvändning under drift, stor användning av förbrukningsmaterial såsom tonerkassetter och papper samt hög resursanvändning i tillverkningsfasen. Produkter med låg energianvändning kan fås genom att se till att produkterna uppfyller exempelvis Energy Star-standarden. Du kan också premiera de produkter som har bättre energiprestanda än minimumnivån i standarden.

Minskad pappersanvändning

Pappersanvändningen kan minskas genom att ställa baskrav på att produkterna har förinstallerade funktioner som dubbelsidig utskrift, utskrift av flera bilder på samma ark och funktioner för att minska onödiga utskrifter genom exempelvis en personlig kod. God utskriftskvalitet bör säkerställas för att minska antalet utskrifter som kastas.

– Leverantörer i framkant kan även erbjuda produkter som ytterligare kan minska energi- och pappersanvändningen i drift, vilket kan efterfrågas med hjälp av de nya kriterierna, säger Susanna Vesterlund.

Kriterier för en sundare arbetsmiljö

Kriteriesetet innehåller också två krav som kan användas för att uppnå en sundare arbetsmiljö. Dessa handlar om lägre ljudnivå från produkterna samt begränsning av utsläpp av organiska ämnen och fina partiklar till inomhusluften.

IT-produkter bedöms vara ett riskområde gällande arbetsrättsliga villkor vid tillverkning av utrustning och tillhörande material. Därmed omfattar kriteriesetet även våra mallar för ”arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner” på basnivå och ”hållbara leveranskedjor” på avancerad nivå.

Miljömärkning som verifikat

Miljömärkningar finns utvecklade inom produktområdet och kan med fördel användas som verifikat för de flesta av kriterierna.

Kriterierna finns att ladda ner från vårt kriteriebibliotek på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Hållbarhetskriterier för dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd