Hållbar upphandling av TV, storbildsskärmar och projektorer

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten publicerar nu nya hållbarhetskriterier för Audiovisuella (AV) produkter, som också kan bidra till en mer cirkulär ekonomi. Kriterierna gör det enklare att få en ökad kontroll över särskilt farliga ämnen och att upphandla AV-produkter som är energieffektiva och inte innehåller halogenerade flamskyddsmedel.

Kriterierna kan användas vid upphandling av AV-produkter som TV, storbildsskärmar och projektorer. Exempel på nya eller skärpta krav som främjar minskat innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen och mer cirkulära produkter:

  • Ljuskällor utan kvicksilver
  • Rutiner för att byta ut särskilt farliga ämnen i produkterna
  • Begränsning av flamskyddsmedel i plast och gummimaterial
  • Halogenfria kablar

Mindre miljöpåverkan under livscykeln

Energianvändning vid drift påverkar AV-produkters livscykel. Genom att se till att produkterna uppfyller exempelvis Energy Star-standarden eller tuffa energimärkningsklasser kan man få produkter med låg energianvändning.

Kriterier för en sundare och mer hållbar arbetsmiljö

Bland kriterierna finns krav som kan användas för att uppnå en sundare och mer hållbar arbetsmiljö. Ett sådant krav gäller lägre ljudnivå från projektorer.

IT-produkter kan också vara ett riskområde när det gäller arbetsrättsliga villkor vid tillverkning av utrustning. Därför innehåller kriterierna även våra mallar för ”arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner” på basnivå och ”hållbara leveranskedjor” på avancerad nivå.

Miljömärkning som verifikat

Inom det här produktområdet finns det olika miljömärkningar som används. De kan med fördel användas som verifikat för en del av kriterierna.

Kriterierna finns att ladda ner från vårt kriteriebibliotek

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd