Hårdare antibiotikakrav med nya hållbarhetskriterier

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har reviderat hållbarhetskriterierna för produktgruppen kyckling och kalkon. Det innebär både uppdaterade och helt nya kriterier som gör det möjligt för offentlig sektor att ställa tuffare krav på minskad antibiotikaanvändning vid upphandling. Ökad antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan och inom den globala animalieproduktionen är antibiotikaanvändningen i dag för stor.

Ett av våra uppdrag är att utveckla och förvalta hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Arbetet med att se över kriterierna görs i nära samråd med en expertgrupp som består av upphandlare, leverantörer, branschorganisationer och expertmyndigheter.

– Utgångspunkten när vi reviderat produktgruppen kyckling och kalkon har varit drivande och tydliga krav som är relevanta ur miljö och djurskyddssynpunkt. Målet är att användningen av antibiotika ska minimeras, säger Helena Robling, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

De nya hårdare kriterierna finns på flera nivåer. På basnivå krävs, förutom att antibiotika endast ska användas till sjuka djur, en handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning. På avancerad nivå och spjutspetsnivå anges dessutom en maximal nivå för användning av antibiotika. Det gynnar de producenter som arbetar med sjukdomsförebyggande åtgärder och minskar sin totala antibiotikaanvändning.

För att säkerställa att leverantören lever upp till kraven finns förslag på bevis i kriteriebiblioteket på vår webbplats. Exempel på bevis kan vara att ett kontroll- eller djurhälsoprogram. Det kan också finnas certifieringar som verifierar kravet som är kopplade till Svensk Fågel-medlemskap eller IP certifiering på Sigillnivå.

Leverantörer av kyckling och kalkon kan visa vilka kriterier de uppfyller och vilka bevis de har genom den mall för leverantörsförsäkran som har uppdaterats med de nya kriterierna.

– Nytt för i år är att vi ger förslag på hur uppföljning av kraven kan göras. I många fall rekommenderar vi stickprovsuppföljning men ibland kan en produktmärkning vara tillräckligt bevis. När det gäller de nya kriterierna för antibiotika krävs dock underlag från leverantör som i sin tur behöver begära ut dessa från slakterierna, förklarar Helena Robling.

De uppdaterade kriterierna är i större utsträckning än tidigare i enlighet med de krav på djurhållning som ställs på svenska producenter. Hållbarhetskriterier kan dock aldrig garantera att endast svenska produkter köps in eftersom syftet med kriterierna är ökad miljö-och djurskyddshänsyn oavsett produktionsland.

Mer om kriterierna finns på Livsmedelsbloggen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd