Hur används ekonomiska kalkyler vid en statsstödsbedömning?

Nyhet

När kommuner och regioner finansierar konkurrensutsatt verksamhet behöver de bedöma om statsstödsreglerna är tillämpliga. För en sådan bedömning behövs företagsekonomiska kalkyler. Upphandlingsmyndigheten har låtit konsultbyrån Copenhagen Economics ta fram underlaget till denna vägledning som förklarar hur ekonomiska kalkyler kan användas vid tillämpningen av statsstödsreglerna.

- När kommuner och regioner gör investeringar i konkurrensutsatt verksamhet måste de bedöma om investeringen är marknadsmässig. Om de gör investeringar som ingen privat investerare skulle göra kan det vara statsstöd. Därför är det viktigt att känna till de kalkylmetoder som används för att bedöma om en viss investering är statsstöd eller inte, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund.

Vägledningen vänder sig till ekonomer och tjänstemän i kommuner och regioner samt i bolag, stiftelser och andra verksamheter som de kontrollerar.

Vägledningen beskriver kopplingen mellan allmänt kända redovisningsbegrepp och sådana investeringskalkyler som ekonomer och tjänstemän i kommuner och regioner använder i sin verksamhet. Den förklarar också ur ett företagsekonomiskt perspektiv de begrepp och kalkylmetoder som Europeiska kommissionen använder vid en prövning enligt statsstödsreglerna.

Den 4 juni arrangerar Upphandlingsmyndigheten ett frukostseminarium om statsstöd på World Trade Center i Stockholm där författarna finns på plats för att presentera vägledningen. Frukostseminariet kommer att webbsändas. Program och möjlighet till anmälan kommer att läggas upp på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Är investeringen statsstöd? - Kalkylstöd för bedömning av statsstöd

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd