Hur du kan tillämpa arbetsrättsliga villkor i ett strategiskt inköpsarbete

Nyhet

Vi publicerar nu ett webbstöd för hur du kan använda bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling i ett strategiskt inköpsarbete. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen.

I vårt stöd kan du följa vad som behöver göras i de olika stegen i en inköpsprocess (planera, kartlägga, analysera, upphandla, implementera, förvalta) gällande arbetsrättsliga villkor när svenska rätt är tillämplig.  

Du får information om vad du bör tänka på, vilka uppgifter som behöver utföras och hur du ska prioritera i varje steg.  

Strategiskt inköpsarbete med arbetsrättsliga villkor

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd