Information om hållbarhetsrisker i leveranskedjor

Nyhet

Upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att genomföra en riskanalys för att identifiera om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor i leveranskedjan av den vara eller tjänst som ska upphandlas. Hur ser leveranskedjan ut för den aktuella varan som ni ska upphandla? För att underlätta bedömningen publicerar vi nu riskanalyser för olika produktkategorier där det förekommer hög risk inom områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption i leveranskedjan.

Riskanalyserna innehåller information om så kallade ”högriskprodukter”. Det innebär att det finns omfattande dokumentation om att det förekommer systematiska brott mot FN:s allmänna förklaring mot de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner och nationell lagstiftning om arbetsrätt som gäller i det land där arbetet utförs. Det kan även förekomma miljörisker samt risker för korruption. Riskerna kan förekomma i olika led i leveranskedjan som råvaruutvinningen, komponenttillverkning och sluttillverkning.  

Riskanalyserna baseras på källor som bedöms vara trovärdiga utifrån följande tre indikatorer: oberoende, arbetsmetod och erkännande eller mandat. Det innebär att de är självständiga i förhållande till den organisation som utreds, att tillvägagångssättet för att samla in informationen sker på ett trovärdigt sätt och att informationskällan har fått ett internationellt erkännande om att den bedriver en seriös och tillförlitlig granskning. Exempel på sådana källor är ILO, Human Rights Watch och Transparency International.

I förberedelsefasen av en upphandling kan du hitta nyttig information om risker i de olika produktkategorierna. Informationen kan även användas som ett stöd vid kontraktsuppföljningen genom att fokusera på de produktkategorier där riskerna är som störst.  

Observera att riskanalyserna endast är vägledande och att dessa inte ska ses som uttömmande.

Riskanalyser

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd