Ingen risk för oschyssta arbetsrättsliga villkor för bussförare eller parkförvaltare

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömningar för bussförare i kollektivtrafik och parkförvaltare. Dessa är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor. Vår bedömning är att det inte finns risk för oskäliga arbetsvillkor för bussförare i kollektivtrafik eller parkförvaltare.

Bussförare i kollektivtrafik

I vårt arbete har det bland annat framkommit att branschen har en hög kollektivavtalstäckning, enligt Kommunal, som dessutom anser att branschen har tydliga och reglerade arbetstidsvillkor för arbetstagarna i kollektivavtalet som till största delen består av arbetstidsregleringar. 

Fackförbundet Kommunal har även uppmärksammat att det finns en personalbrist vad gäller bussförare i branschen, men att detta inte skapar en risk för oskäliga arbetsvillkor eller osund konkurrens vid upphandlingar av kollektivtrafiktjänster. 

Riskbedömning för oschyssta arbetsvillkor för bussförare i kollektivtrafik

Parkförvaltare

I vårt arbete har det bland annat framkommit att det är en stor kompetensbrist på parkförvaltare/trädgårdsanläggare. Arbetsmarknadens parter anser inte att detta visar en risk att det skulle förekomma osund konkurrens på marknaden. 

Arbetsmarknadens parter uppskattar även att de företag som lämnar anbud i upphandlingar är bundna till ett kollektivavtal samt att de etablerade företagen har kollektivavtal.

Riskbedömning oschyssta arbetsvillkor för parkförvaltare/trädgårdsanläggare 

Använd våra riskbedömningar som en vägledning till en slutgiltig bedömning i en enskild upphandling. Våra bedömningar är generella för hela landet och regionala och lokala skillnader kan förekomma. 

Övriga publicerade riskbedömningar

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd