Ingen upphandlingsplikt om Lantmäteriet lagrar data åt kommuner

Nyhet

Om Lantmäteriet ska erbjuda kommuner att lagra och tillgängliggöra data från detaljplaner är det inte en upphandlingspliktig tjänst. Det är Upphandlingsmyndighetens bedömning enligt ett yttrande till Finansdepartementet.

Upphandlingsmyndighetens yttrande gäller Lantmäteriets delrapport om nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner. I rapporten föreslås Lantmäteriet få i uppdrag att erbjuda kommuner möjligheten att lagra digitala detaljplaner så att dessa blir tillgängliga på en ny nationell plattform.

 – Lantmäteriets förslag aktualiserar både frågan om överenskommelser att utföra denna tjänst ska klassas som ett upphandlingspliktigt kontrakt och frågan om den här typen av verksamhet kan omfattas av statsstödsreglerna. Vi har avgränsat vår analys till dessa två frågor, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Enligt förslaget ska tjänsterna finansieras genom statliga anslag i stället för att avgifter tas ut från de kommuner som anlitar Lantmäteriet för uppgiften. Förslaget innebär alltså att kommunerna inte betalar någon ersättning eller tillhandahåller någon annan motsvarande motprestation för Lantmäteriets tjänster. Enligt författningsförslaget blir det dessutom en myndighetsuppgift för Lantmäteriet att utföra dessa tjänster.

– Det är en principiellt intressant fråga om vad som utgör ett kontrakt som omfattas av upphandlingsreglerna. Vi bedömer att det upplägg som föreslås i rapporten inte är upphandlingspliktigt och att den föreslagna verksamheten sannolikt inte heller omfattas av statsstödsreglerna, säger Anders Asplund.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd