Inspiration kring dialog - exempel från Simrishamn och Statens veterinärmedicinska anstalt

Publicerad

Vi publicerar idag ytterligare två exempel i vår serie om dialog i upphandling. Det är Simrishamns kommun och Statens veterinärmedicinska anstalt som berättar hur de arbetat med dialog i sina upphandlingar.

Vi har intervjuat ett flertal upphandlande myndigheter som gett oss konkreta exempel på upphandlingar där leverantörsdialog och funktionskrav har använts.

I dessa två exempel handlar det om hur man har använt dialog som verktyg i upphandlingar för fordon (Simrishamns kommun) och kabinettdiskmaskin (Statens veterinärmedicinska anstalt).

Varje upphandling är en möjlighet för den upphandlande myndigheten att utveckla verksamheten och nå de mål man har satt upp för verksamheten. Att föra dialog med leverantörerna är en viktig del av det förberedande arbetet inför en upphandling. En god dialog bidrar till ökad och ömsesidig förståelse mellan det offentliga och företag/organisationer. Genom dialog och fokus på funktion öppnar vi upp för fler möjliga lösningar på våra behov.

För att få en bra leverantör och den tjänst som organisationen är i behov av är dialog inför upphandlingen ett bra verktyg. Fördelarna med att föra dialog inför en upphandling är många och den tid det tar att genomföra olika dialogaktiviteter kan den upphandlande myndigheten spara in genom smartare och mer ändamålsenliga krav och villkor. Tid och resurser som spenderas inför upphandlingen förebygger många problem under upphandlingen och avtalstiden, vilket ofta sammantaget leder till effektivare och bättre leveranser. Dessutom kräver en dialog att organisationen tar ställning till sitt behov på ett tidigt stadium och skapar en plattform för att föra ett bättre samtal internt.

Länkar till exemplen hittar du under rubriken Relaterade länkar.

Kontakta oss gärna på dialog@uhmynd.se för att prata mer om funktionsupphandling, dialog och innovation.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd