Inspiration till dialog - exempel från SIC, Inköp Gävleborg, Sollentuna och Västernorrlands län

Publicerad

Vi publicerar idag fyra exempelblad i vår serie kring dialog i upphandling. Det är Statens inköpscentral, Inköp Gävleborg, Sollentuna kommun och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som ger exempel på hur de arbetat med dialog i sina upphandlingar.

Vi har intervjuat ett flertal upphandlande myndigheter som gett oss konkreta exempel på upphandlingar där leverantörsdialog och funktionskrav har använts.

I dessa fyra exempel handlar det om hur man har använt dialog som verktyg i upphandlingar för taxitjänster (Statens inköpscentral/Kammarkollegiet), PR, kommunikation, webb och eventtjänster (Inköp Gävleborg), flyttjänster (Sollentuna kommun) och kollektivtrafik och skolskjuts (Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län).

Varje upphandling är en möjlighet för den upphandlande myndigheten att utveckla verksamheten och nå de mål man har satt upp för verksamheten. Att föra dialog med leverantörerna är en viktig del av det förberedande arbetet inför en upphandling. En god dialog bidrar till ökad och ömsesidig förståelse mellan det offentliga och företag/organisationer. Genom dialog och fokus på funktion öppnar vi upp för fler möjliga lösningar på våra behov.

För att få en bra leverantör och den tjänst som organisationen är i behov av är dialog inför upphandlingen ett bra verktyg. Fördelarna med att föra dialog inför en upphandling är många och den tid det tar att genomföra olika dialogaktiviteter kan den upphandlande myndigheten spara in genom smartare och mer ändamålsenliga krav och villkor. Tid och resurser som spenderas inför upphandlingen förebygger många problem under upphandlingen och avtalstiden, vilket ofta sammantaget leder till effektivare och bättre leveranser. Dessutom kräver en dialog att organisationen tar ställning till sitt behov på ett tidigt stadium och skapar en plattform för att föra ett bättre samtal internt.

Länkar till exemplen hittar du under rubriken Relaterade länkar.

Dessa exempel har tagits fram som en del av Programmet för utvecklande inköp - tidig dialog för innovation. Läs mer om programmet eller kontakta oss på dialog@uhmynd.se för att prata mer om funktionsupphandling, dialog och innovation.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd