Klartecken för sysselsättning i offentlig upphandling

Nyhet

Nu har ESF-rådet gett klartecken till genomförandefasen av projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling. Det betyder att en nationell modell för sysselsättningskrav ska vara klar i slutet av 2019, berättar projektledaren Patrick Amofah.

Efter att projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling lämnat in sin avstämningsrapport efter analys- och planeringsfasen har ESF-rådet gett klartecken för projektet att gå in i genomförandefas.

– Jag är glad att ESF-rådet är nöjda med rapporten och planeringen av projektets genomförande. Det betyder att vi nu kan börja ta fram praktiskt stöd för offentliga myndigheter för att de enklare ska kunna ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling, säger projektets projektledare Patrick Amofah på Upphandlingsmyndigheten.

Projektet kommer att pågå fram till slutet av 2019, då en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling ska vara klar. Men redan till sommaren planeras en första delleverans.

– Vår ambition är att till sommaren 2018 ha rekryteringsprocess och särskilda kontraktsvillkor klara. Rekryteringsprocess och matchning samt hur man utformar sysselsättningskrav är avgörande för att lyckas skapa jobb genom offentlig upphandling. Därför prioriterar vi det redan tidigt i projektet, avslutar Patrick Amofah.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd