Kom i gång med att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor vid upphandling

Nyhet

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som snabbt vill lära dig mer om hur du kan säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor när du upphandlar varor och tjänster.

Upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor i leveranskedjan. Om arbetet utförs i länder utanför Sverige, ska villkoren fastställas i enlighet med den internationella arbetsorganisationens (ILO) så kallade kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet. Många upplever att det är svårt att veta hur detta ska göras i praktiken. För att du ska komma i gång har vi tagit fram ett utbildningsmaterial.

Vårt utbildningsmaterial i form av en Powerpoint går igenom de olika delarna i inköpsprocessen och förklarar vad du bör tänka på och hur du kan gå till väga före, under och efter upphandlingen. Det är en sammanställning av ett mer omfattande material som finns på vår webbplats. Syftet med utbildningsmaterialet är att du som upphandlare snabbt ska komma igång med att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor när du upphandlar. Presentationen fungerar också utmärkt om du vill informera eller utbilda dina kollegor. 

Det tar cirka 20 minuter att gå igenom utbildningsmaterialet. 

Kom igång snabbt - utbildningsmaterial ansvarsfulla leveranskedjor

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd