EU-kommissionen förenklar stödgivning ytterligare med anledning av covid-19

Nyhet

Europeiska kommissionen har förlängt giltigheten av det allmänna gruppundantaget (GBER), den allmänna förordningen om de minimis-stöd och ett antal riktlinjer för statsstöd. GBER och vissa andra statsstödsregler ändras så att även företag i svårigheter kan få stöd med anledning av covid-19-pandemin.

Statsstödsregler som förlängs till och med 31 december 2021

Regionalstödsriktlinjerna 

Riktlinjerna för investeringar med riskkapital

Riktlinjerna för energi och miljöskydd

Meddelandet om viktiga projekt av gemensamt intresse (IPCEI)

Meddelandet om kortfristiga exportkrediter

Statsstödsregler som förlängs med tre år (till och med 31 december 2023)

Den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER)

Den allmänna de minimis-förordningen

Omstruktureringsriktlinjerna

Utvidgade möjligheter till stöd för företag i svårigheter

Stöd enligt GBER och stöd som godkänts av kommissionen enligt de statsstödsriktlinjer som nu förlängs får nu även ges till företag som får ekonomiska svårigheter under perioden 1 januari 2020 - 30 juni 2021. Kommissionen föreslår också att den möjligheten även ska införas för stöd enligt SGEI de minimis-förordningen.

Kommissionen har också beslutat att stöd, som godkänns under kommissionens tillfälliga ramverk för stödåtgärder under covid-19, får lämnas till mikroföretag eller små företag oavsett om de har ekonomiska svårigheter så länge dessa inte gått i konkurs, ska genomgå en rekonstruktion eller kan försättas i konkurs på fordringsägarnas begäran. Detta möjliggör en enklare hantering av stöd till dessa mindre företag.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd