Kommuner med svaga bostadsmarknader bör kunna få bidrag vid investeringsstöd

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten föreslår att kommunernas möjligheter till statlig medfinansiering utvidgas i förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad genom att kommunerna också bör kunna få bidrag vid investeringsstöd.

Upphandlingsmyndigheten har lämnat sitt remissvar om finansdepartementets promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag. Vi välkomnar förslaget om ett statligt regelverk för att underlätta för kommuner med kommunala bostadsföretag i svårigheter som verkar på en svag bostadsmarknad.

Men vi bedömer samtidigt att förslaget inte räcker för att hantera dessa frågor.

- Det är viktigt att vi har en väl fungerande bostadsmarknad i hela Sverige. För att hjälpa kommuner med svag bostadsmarknad bör vi använda de möjligheter som finns i statsstödsreglerna. Vi föreslår därför ytterligare en möjlighet för kommuner att få statlig medfinansiering vid investeringsstöd, säger Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten.

För att göra en modernisering av bostadsbeståndet på svaga bostadsmarknader möjlig föreslår vi att förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad kompletteras med en möjlighet att söka statlig finansiering för statsstöd i form av investeringsstöd.

I vårt remissvar nämner vi också möjligheten att modernisera bostadsbeståndet genom stöd till definierade tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Kommunerna skulle då ha tre olika typer av statsstödsrättsliga verktyg för att hantera problem som kan uppstå på svaga bostadsmarknader som inte kan tillgodoses av det kommunala bostadsföretaget utan statsstöd nämligen

  • tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
  • undsättnings- och omstruktureringsstöd
  • investeringsstöd.

Remiss av promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretag

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd