Kommuner och regioner använder statsstödsreglerna inom många olika områden

Nyhet

För att bättre kunna möta kommuners och regioners (tidigare landsting) behov av vägledning om statsstödsfrågor har vi genomfört en enkätundersökning. Jurister och ekonomer vid landets kommuner och regioner har fått svara på frågor om utmaningar med statsstödsregelverket och behovet av vägledning.

Enkäten hade en bra svarsfrekvens på 53,9%. Utöver jurister och ekonomer i ledande ställning har ett flertal kommunchefer, upphandlingschefer och kanslichefer svarat på våra frågor.

- På Upphandlingsmyndigheten utgår vi från kundens behov i allt vi gör. Undersökningen ger information om vilken vägledning kommuner och regioner behöver och vilka yrkesroller som behöver känna till statsstödsreglerna. Kunskap om behoven är avgörande för att vi ska kunna nå ut med rätt information till rätt personer, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Enkäten visar att kommuner med många invånare i regel upplever att de har fler utmaningar när det gäller statsstödsreglerna än vad mindre kommuner har. Var fjärde kommun och var tredje region upplever att de har utmaningar när det gäller statsstödsfrågor.

- Behovet av vägledning upplevs som störst kring åtgärder för att främja näringslivet, kommunal borgen, markaffärer och exploatering av fastigheter. Även frågor som rör bredbandsnätet, på flygområdet och för kommunala bostadsverksamheter finns ett stort behov av vägledning. Bland de regioner som svarat ligger fokus på finansiering av kollektivtrafik och frågor som rör forskning, utveckling och innovation, säger Björn Skarp, jurist och statsstödsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndighetens statsstödsfunktion lanserades under hösten 2018 och är under uppbyggnad. Kännedomen om vårt uppdrag att ge vägledning i statsstödsfrågor är som väntat än så länge förhållandevis låg. På en femgradig skala visar enkäten att kännedomen är 1,9 för kommuner och 2,1 för regioner. Kännedomen om Upphandlingsmyndigheten var större i stora kommuner än i små.

- De flesta (84%) av de som svarat på enkäten föredrar information och vägledning från Upphandlingsmyndigheten i form av webb-information. För att möta kundernas behov kommer vi att jobba vidare med att utveckla vår vägledning om statsstödsreglerna på vår webbplats och via vår frågeportal, avslutar Björn.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd