Kommuner och regioner har möjligheter att lämna statsstöd

Nyhet

Kommuner och regioner får i vissa fall lämna statsstöd. Då måste de tillämpa statsstödsreglerna. Upphandlingsmyndigheten har publicerat ett nytt webbstöd med information om hur statsstöd kan utformas enligt regelverket.

Statsstöd påverkar enskildas rättigheter och är en form av offentlig maktutövning. Vilka typer av statsstöd som kommuner och regioner (tidigare landsting) får lämna – om det är möjligt enligt statsstödsreglerna – anges i de svenska lagar och regler som styr kompetensfördelningen mellan stat, kommun och region. Det handlar främst om kommunallagen och lagen om vissa kommunala befogenheter.

Huvudregeln är att statsstöd endast får lämnas efter godkännande av Europeiska kommissionen (kommissionen). Ändå får vissa stöd lämnas utan något sådant godkännande. Kravet är att stöden har utformats enligt villkor som finns i särskilda undantagsregler. Den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) är ett sådant regelverk som omfattar de flesta statsstöd som lämnas inom EU. Vi visar på en process för hur en kommun eller region lämnar stöd enligt GBER, som både kräver planering och uppföljning.

Det är bara kommissionen som får godkänna statsstöd som inte omfattas av undantagsreglerna. Ett godkännande från kommissionen är ett beslut som förklarar att stödet är förenligt med EUF-fördraget. Alla planer på att lämna ett nytt statsstöd som inte utformas enligt undantagsreglerna ska godkännas av kommissionen innan de får genomföras.

- Vi informerar om de villkor som ska vara uppfyllda för att kommissionen ska godkänna statsstöd. Vi visar även på en process för hur kommuner och regioner anmäler ett stöd och därefter tillämpar villkoren för det godkända stödet, säger Magnus Lindbäck, statsstödsexpert Upphandlingsmyndigheten.

Vi publicerar även en lista över ärenden som visar exempel på kommissionens hantering av svenska statsstödsärenden där det finns en koppling till kommuner och regioner. Det rör sig om ärenden under perioden 2000–2019 och listan kommer att uppdateras löpande.

- Genom att lyfta upp hur kommuner och regioner har tillämpat statsstödsreglerna visar vi hur reglerna kan få praktisk tillämpning på lokal och regional nivå, säger statsstödsspecialisten Christian Blume.

Det nya webbstödet är en del av Upphandlingsmyndighetens långsiktiga arbete med att ge kommuner och regioner information om statsstödsreglerna utifrån deras behov.

Möjligheter att lämna statsstöd

Statsstödsärenden som berör kommuner och regioner

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd