Kompletterat stöd om innovationspartnerskap

Nyhet

Innovation är en viktig del i en framtida smart och hållbar tillväxt. Ett exempel på möjligheterna för upphandlande myndigheter och enheter att använda innovation i den offentliga upphandlingen är innovationspartnerskap.

Upphandlingsmyndigheten har stöd om vad innovationspartnerskap är och vilka förutsättningar som krävs för att förfarandet ska kunna användas. I stödet beskrivs även vad upphandlande myndigheter och enheter kan behöva tänka på vid förfarandet.

– Vi har uppmärksammat ett ökat antal frågor om förhandling och immateriella rättigheter i innovationspartnerskap. Därför har vi valt att komplettera det stöd som i dag finns på vår webbplats, säger Anna Möller Wrangel, chef för strategienheten på Upphandlingsmyndigheten. 

När det gäller exempelvis förhandling får den upphandlande myndigheten eller enheten förhandla med anbudsgivarna om förbättringar i deras anbud.

– Det kan vara möjligt att, även vid innovationspartnerskap, avstå från att förhandla och i stället utvärdera de inledande anbuden. En förutsättning för det är att organisationen har angett i upphandlingsdokumenten att tilldelning utan förhandling kan komma att ske, förklarar Anna Möller Wrangel.

Den andra kompletteringen förtydligar vad som gäller för immateriella rättigheter i samband med innovationspartnerskap. Det vill säga nyttjanderätt till det resultat som har skapats genom partnerskapet.

– Vi är angelägna om att möta de frågor som kommer in för att göra verklighet av möjligheten till innovationspartnerskap som ett alternativt förfarande. Vi ser gott på att också utveckla och komplettera vårt eget stöd så att det ska vara till nytta för våra gemensamma offentliga affärer, avslutar Anna Möller Wrangel.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd