Kriteriearbete och fördjupning av branschdialoger – på gång inom livsmedel och måltidstjänster

Nyhet

Vi bjuder in till två evenemang innan sommaren inom området livsmedel och måltidstjänster. Vi välkomnar deltagare från branschaktörer att delta och aktivt bidra till hållbara upphandlingar.

Utveckling av hållbarhetskriterierna för livsmedel

Den 15 maj bjuder vårt livsmedelsteam in till ett öppet intressentmöte. Vi berättar om det kommande arbetet med kriterierna och bjuder in till deltagande i expertgrupper för att bidra till utformandet av kriterierna. Vi diskuterar även möjligheten att efterfråga märkningar i offentlig upphandling och konsekvenserna för livsmedelsbranschen. På eftermiddagen startar arbetet i expertgruppen för Kyckling och Kalkon.

Hållbarhetskriterierna för livsmedel är ett viktigt verktyg för offentlig sektor, bland annat i arbetet med att bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin.
– Livsmedelsbranschen kan vara med och bidra med sin kunskap för att se till att kriterierna används på rätt sätt och fungerar ändamålsenligt, säger Monica Sihlén, segmentsansvarig för livsmedel på Upphandlingsmyndigheten. 

Mer information och anmälan

Branschdialog för uppföljning och verifiering

Den 13 juni fortsätter branschdialog uppföljning och verifiering med ett fördjupningsspår kring arbetsrättsliga villkor och hållbara leveranskedjor. Vi håller i en workshop tillsammans med SKL kommentus och landstingens samarbetsorgan Nationella kansliet för hållbar upphandling på temat risker och uppföljning i livsmedelkedjan.

– Det ska bli otroligt spännande att fördjupa oss i dessa viktiga och komplexa frågor och försöka staka ut vägen framåt tillsammans med upphandlare, måltidsansvariga, leverantörer, producenter och andra intresserade, säger Monica Sihlén. Extra roligt att det sker tillsammans med SKL kommentus och landstingen som arbetat ambitiöst och länge med socialt ansvar inom livsmedelsområdet. Vi har mycket att lära av att samverka med varandra.

Mer information och anmälan  

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd