Kvalitetskrav möjliggör god välfärd

Nyhet

Upphandlingar med kvalitetskrav och en god avtalsuppföljning kan säkerställa att utförda välfärdstjänster genomförs med en hög kvalitet som tillgodoser vårdtagarens behov. Det är också viktigt att den upphandlande myndigheten i ett tidigt skede avsätter tillräckligt med resurser i förberedelsefasen av en upphandling för att nå ett bra resultat.

Det anser Upphandlingsmyndigheten i sitt remissvar på Välfärdsutredningens slutbetänkande.

En vinstbegränsning är därför inte nödvändig för att uppnå en hög kvalitet i välfärden.

- En vinstbegränsning såsom den har utformats, skulle kunna få negativa konsekvenser på välfärdsmarknaden vilket i sin tur kan innebära att den enskilde vårdtagarens behov inte kan tillgodoses, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Flera av förslagen skulle kunna leda till att leverantörerna begränsas i sin verksamhet, både när det gäller hur de får organisera sig och hur verksamheterna får bedrivas.  

Upphandlingsmyndigheten har svarat på vissa delar av delbetänkandet och kommenterar några av de tidigare förslagen.

Vi tillstyrker förslaget att Upphandlingsmyndigheten tilldelas mer resurser för att utveckla sitt upphandlingsstöd inom vård- och omsorgsområdet.

Upphandlingsmyndigheten delar även utredningens bedömning att en rättssäker definition av begreppet idéburen aktör tas fram. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd