Lämna synpunkter på vårt förslag till basstöd för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Nyhet

Fram till den 18 maj finns möjlighet att lämna synpunkter på det basstöd för sysselsättningskrav i offentlig upphandling som ska lanseras i år. Ta chansen och tyck till!

I slutet av 2019 ska Upphandlingsmyndigheten lansera en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Den ska bland annat innehålla en processmodell, praktiskt stöd för upphandlare, rekryterare och leverantörer, olika metodalternativ och inspiration – allt med målet att förenkla och förtydliga de olika stegen i upphandling med sysselsättningskrav. Modellen tas fram inom ramen för det ESF-finansierade projektet ”Sysselsättning genom offentlig upphandling”.

Basstödets omfattning.

Redan i år ska en första del i den nationella modellen lanseras för att alla snabbt ska kunna påbörja ett arbete med sysselsättningskrav, samtidigt som det blir en första delleverans för ett nationellt stöd. Basstödet tydliggör processen, framför allt rekryteringsprocessen, samt ger förslag till kontraktsvillkor och uppföljning av dessa. Stödet har tagits fram tillsammans med kommuner och statliga myndigheter samt hämtat inspiration från andra EU länder.

Basstödet innehåller:

  • Mall för kontraktsvillkor för sysselsättningsfrämjande åtgärder
  • Mall för uppföljning
  • Tillämpningsstöd för mallarna
  • Rekryteringsprocess.

Viktigt att lämna synpunkter

Nu finns chansen att tycka till om basstödet. För att det ska bli ett användbart stöd är det viktigt att så många som möjligt lämnar synpunkter på de olika delarna. Alla är välkomna. Det kan vara upphandlande myndigheter eller enheter eller andra offentliga verksamheter, leverantörer, ideella organisationer och statliga, kommunala och privata arbetsmarknadsaktörer samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Läs mer om basstödet och lämna dina synpunkter här.

Sysselsättning genom offentlig upphandling är ett treårigt projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska skapa en modell för och sprida kunskap om möjligheterna att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Projektet är transnationellt och transnationella partners är National Institute for Health and Welfare i Finland, Helsingfors stad och Vanda stad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd