Landsomfattande undersökning för att ge bästa möjliga vägledning i statsstödsfrågor

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har bland annat i uppdrag att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. För att kunna erbjuda vägledning som tillgodoser behoven genomför vi nu en landsomfattande enkätundersökning.

Statsstöd är när till exempel en kommun eller en region (tidigare landsting) stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Reglerna om statsstöd är komplexa och kan vara svåra att tillämpa.

För att kunna ge bästa möjliga vägledning behöver vi ta reda på mer om de utmaningar som kommuner och regioner har när det gäller statsstödsfrågor. Under mars och april 2019 genomför vi därför en enkätundersökning. Den är riktad till chefsjurister och ekonomidirektörer eller motsvarande funktioner hos landets samtliga kommuner och regioner.

- Vi hoppas och önskar att så många som möjligt svarar, så att vi kan få en djupare kunskap om utmaningarna kopplade till reglerna om statligt stöd och om behovet av vägledning. Genom svaren kan vi utveckla en vägledning som är till nytta för såväl kommunerna och regionerna som de aktörer i den privata sektorn som berörs av reglerna, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund. 

Vi har samrått med Sveriges Kommuner och Landsting om genomförandet och utformningen av enkäten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd