Landstingen behöver överväga att dela upp kontrakt

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har svarat på Nya apoteksutredningens betänkande "Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.", SOU 2018:53. Utredningen har beskrivit ett antal problem som förekommer när det gäller upphandlingen av dostjänster.

Problemen handlar bland annat om svårigheter med att ställa krav, utvärdera och även prissätta. Det handlar också om att marknaden riskerar att utvecklas på ett sätt som inte främjar sund konkurrens. En orsak till detta är att upphandlingarna på området är få och rör stora kontrakt. Enligt utredningen bör därför landstingen analysera hur kontrakten kan delas upp i mindre delar. Det är en slutsats som vi delar. 

 - Enligt oss framstår det som uppenbart att den hittills valda konstruktionen med få och geografiskt stora ramavtalsområden, inte inneburit att upphandlingarna använts strategiskt och effektivt. I stället har det skapat problem och motverkat sund konkurrens, menar generaldirektör Inger Ek. 

De problem och svårigheter som beskrivits i utredningen är inte unika för dostjänsten. Det är viktigt att landstingen samverkan med exempelvis kommunen som är en användare av tjänsten och även tar hjälp av marknaden. 

- En tät dialog med marknaden är en förutsättning för att kunna ställa relevanta krav och följa marknadens utveckling. Vi ser att landsting nu har tagit initiativ till en sådan dialog för att förbättra upphandlingarna och det är mycket bra, säger Inger Ek. 

Det handlar ytterst om upphandlande myndigheters ansvar att använda inköp som ett strategiskt verktyg, göra affärsmässiga bedömningar och som inköpare ta ansvar för en fungerande marknadsutveckling.  Det inkluderar att beakta hur upphandling påverkar marknaden på lång sikt. 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd