Lika möjligheter för leverantörer att delta i den offentliga affären

Nyhet

En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens är ett mål i nationella upphandlingsstrategin. Upphandlingsmyndigheten har ett prioriterat uppdrag att öka leverantörsmångfald i offentliga upphandlingar. I linje med uppdraget söker vi just nu samverkan med leverantörer.

Att öka kunskapen om hur man underlättar för små- och medelstora företag samt idéburna organisationer att ta del av den offentliga affären är ett av Upphandlingsmyndighetens prioriterade uppdrag. Det handlar om att utveckla och förvalta stöd för ökad leverantörsmångfald och konkurrens.

– Vårt mål är att leverantörer, och i synnerhet små företag och idéburna organisationer, har en ökad förmåga att delta i offentliga upphandlingar, berättar Anna Lönnerberg, strateg med ansvar för prioriterade uppdrag på Upphandlingsmyndigheten.

Små- och medelstora företag samt idéburna organisationer ska genom uppdraget få en ökad kunskap om vad som behövs för att i högre grad delta i offentliga upphandlingar.

– Aktiviteten handlar dels om att ta fram nya verktyg för att underlätta processen för leverantörer och dels om att öka intresset och medvetenheten om den offentliga affären.

Uppdraget handlar även om att få fler upphandlande myndigheter och enheter att bli medvetna om vad som behövs för att inkludera fler leverantörer i sina upphandlingar.

– Vi behöver en ökad kunskap om hur man skapar leverantörsmångfald och underlättar för små- och medelstora företag och idéburna organisationer i offentliga upphandlingar, så att fler kan lämna anbud.

Upphandlande myndigheter och enheter behöver i högre grad närma sig leverantörerna och sätta sig in i deras behov.

– Många är duktiga på detta, men det har blivit en prioriteringsfråga att föra dialog inför en upphandling eller genomföra de branschanalyser som är nödvändiga.

– Vi ser även en oroande trend i våra statistiska undersökningar att antalet anbud per upphandling fortsätter att gå ner. Detta måste vi titta närmare på och förstå vad trenden innebär.

Initialt undersöks vilket behov av stöd leverantörer, idéburna organisationer och upphandlande myndigheter och enheter har kopplat till detta.

– Vi genomför just nu en rad externa möten och seminarium. Vi skapar nätverk med representanter från leverantörer och branschorganisationer, idéburna organisationer samt upphandlande myndigheter och enheter.

De diskussioner och synpunkter som lyfts fram i nätverken och under mötena ska utgöra en grund för framtagandet av stödet. Nätverken kommer även att vara delaktiga i att ta fram det stöd som behövs genom interaktiva workshops.

– Just nu är vi ute och sonderar terrängen för att vara säkra på att vi stöttar på rätt vis framöver. Alla som har inspel eller kunskaper om detta är av intresse för oss och får gärna vara med i arbetet, avslutar Anna Lönnerberg.

Inom ramen för uppdraget bjuder vi på Upphandlingsmyndigheten särskilt in dig som är leverantör till att samverka med oss om vårt nya stöd. Vi är intresserade av era inspel, synpunkter och kunskaper om leverantörsmångfald i den offentliga affären. Anmäl dig till vårt nätverk för ökad leverantörsmångfald genom att skicka intresseanmälan till leverantorsmangfald@uhmynd.se.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd