LOU och exploateringsavtal

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten utformar nytt praktiskt användbart stöd gällande LOU och exploateringsavtal. Välkomna att dela med er av erfarenheter kring anläggnings- och byggarbeten vid exploatering.

Upphandlingsmyndigheten håller på att utforma ett stöd för när upphandlingsplikt uppstår vid olika former av anläggnings- och byggarbeten vid exploatering. Stödet ska göra det så enkelt som möjligt för den upphandlande myndigheten att göra en bedömning om det behövs upphandling eller inte. 

För att stödet ska bli så praktiskt användbart som möjligt är vi ute och intervjuar kommuner och exploatörer. Vi vill på det sättet att kommuner och exploatörer delar med sig av sina erfarenheter, om hur man i praktiken bäst löser frågor om till exempel samordning och avtal mellan parterna. 

Om du har tips, kontakta Maria Lindman eller Johanna Elmstedt

I ett flertal utredningar och rapporter har det framgått att det behövs vägledning i frågan. Senast i Boverkets rapport (2017:27), där man anser att det finns en osäkerhet om hur man ska agera hos de upphandlande myndigheterna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd