Flera kommuner använder upphandlingskriterier för att främja sunda arbetsvillkor för taxiförare

Publicerad

Det finns ett stort intresse, inte minst hos många kommuner, att kunna ta arbetsrättsliga hänsyn i sin upphandling. Några har valt att ladda ner de kriterier för särskilda arbetsrättsliga villkor för taxiförare, som Upphandlingsmyndigheten tog fram förra året.

Vi har gjort ett nedslag hos några av de kommuner som laddat ner kriterierna från Upphandlingsmyndighetens webbplats för att få reda på om de nedladdade kraven faktiskt använts, om varför man laddat ner dem och hur man rent generellt arbetar med arbetsrättsliga hänsyn i upphandling.

Ingemar Bergström på Trosa kommun, är en av dem som laddat ner kriterierna. I hans kommun har man i alla upphandlingar sedan 2014 ställt krav på kollektivavtalsliknade villkor och villkoren för förare i Sörmland har förbättrats. För att det ska fungera, får man dock inte glömma att följa upp och kontrollera kraven, enligt Ingemar Bergström.

Enköpings kommun har också använt kraven, enligt Maria Lindman som är upphandlare där.
-Jag vill gärna ligga i framkant och prova om kraven kan accepteras av branschen. Jag hoppas att vi bidrar till schysst konkurrens på lika villkor och ett schysst arbetsliv.
Även om inga styrdokument ännu finns kring hur man jobbar med kollektivavtalsliknande villkor på Enköpings kommun, så anses både arbetsmiljö och arbetsvillkor vara viktiga frågor.

Kriterierna är resultatet av ett pilotprojekt Upphandlingsmyndigheten initierade för att ta fram villkor i nivå med det centrala kollektivavtalet. Upphandlingskriterierna, i form av särskilda kontraktsvillkor, omfattar lön, semester och arbetstid för taxiförare. Projektet har skett i samarbete med en expertgrupp bestående av bland andra Biltrafikens arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet. Villkoren publicerades alltså i oktober förra året.

Skövde kommun har använt upphandlingskriterierna med syfte att främja sunda arbetsvillkor för taxiförare.
-Vi använde dem i en upphandling avseende verksamhetsresor med taxi i Tibro och Karlsborgs kommuner, kravställandet skedde genom formen särskilda avtalsvillkor. Vi skrev ut kraven och lade dem som bilaga, säger Pär Gunnarsson som arbetar som upphandlingsjurist.
Enligt honom var syftet att undvika den lönedumpning som förekommer i branschen. Med gott resultat, ingen leverantör hade synpunkter på dessa delar.
-Era kriterier fungerade bra i det här fallet. Jag har tidigare arbetat en hel del med andra krav, huvudsakligen med dem som tagits fram för djurskydd.

Emmelie Rova arbetar som upphandlingsstrateg i Östhammars kommun och hon beskriver att det där liksom i många andra kommuner, finns en önskan om att ställa kollektivavtalsliknande villkor, men att det uppfattas som svåra frågor som tar mycket tid. Det lättaste blir ofta, enligt henne, att man vänder sig till Upphandlingsmyndighetens kravbibliotek eftersom man är van vid att hämta inspiration där kring vilka miljö- och sociala krav som är säkra att ställa och för att få en bild av kravnivån. De kravformuleringar Östhammars kommun nu laddat ner med syfte att främja sunda arbetsvillkor för taxiförare, ska nu anpassas efter de lokala förutsättningarna.
-Jag hoppas uppnå en upphandling med relevanta miljö- och sociala krav på en lagom nivå som kan bidra till att kommunens mål uppnås, säger Emmelie Rova.
Om det blir i form av särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor eller på något annat sätt återstår att se.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd