Modell för sysselsättningskrav inspirerar

Nyhet

På en FN-konferens i mars presenterade Upphandlingsmyndigheten den svenska nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Upphandling som arbetsmarknadsverktyg ses av FN som ett sätt att driva mot målen i Agenda 2030 och intresset för de svenska erfarenheterna var stort.

Europas länder har kommit olika långt i sitt arbete med hållbar offentlig upphandling. För att sprida goda exempel och dela erfarenheter bjöd FN in till en pan-europeisk workshop i Genève. Utgångspunkten av var att offentlig upphandling kan användas som strategiskt verktyg för att bidra till att vi uppnår viktiga mål i Agenda 2030.

– Vi var ett antal länder som var inbjudna att dela med oss av våra exempel för att inspirera de länder som inte kommit lika långt. Förutom Sverige stod Nederländerna, Finland och Italien för goda exempel inom området hållbar offentlig upphandling, berättar Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsspecialist Patrick Amofah.

Upphandlingsmyndigheten och Trafikverket på plats

Från Sverige var Patrick Amofah inbjuden tillsammans med Roger Rang, inköpsstrateg på Trafikverket, för att dela erfarenheter om hur offentlig upphandling kan driva mot Agenda 2030-målen 8 och 10. Dessa mål handlar om att skapa jämlikhet och en bra arbetsmarknad med goda arbetsvillkor.

– Vår medverkan handlade om det arbete vi gör i det EU-finansierade projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling. Det uppmärksammas för hur vi tar fram en nationell modell och skapar en nationellt övergripande struktur för upphandling med sysselsättningskrav, säger Patrick Amofah.

Patrick Amofah pratade utifrån nationell övergripande nivå, medan Roger Rang bidrog med det praktiska perspektivet, med utgångspunkt i att Trafikverket har ett regeringsuppdrag att ställa sysselsättningskrav i sina upphandlingar.

Samverkan är nyckeln

De svenska erfarenheterna var mycket uppskattade och många ville ställa frågor.

– Vi fick väldigt stor respons för vårt arbete. Många var intresserade och ville veta mer om hur vi arbetar för att ta fram modellen och implementera den nationellt. Arbetet är förstås inte klart ännu, men vi delar ändå gärna med oss av våra erfarenheter om hur man kan samverka nationellt för att ta fram en modell. Jag blev överväldigad och väldigt stolt över det stora förtroende många visade oss som nation under konferensen, avslutar Patrick Amofah.

Sysselsättning genom offentlig upphandling är ett treårigt projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska skapa en modell för och sprida kunskap om möjligheterna att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Projektet är transnationellt och transnationella partners är National Institute for Health and Welfare i Finland, Helsingfors stad och Vanda stad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd