Möjligheter leverantörer har att samarbeta med andra i upphandlingar

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram material för att ge dig som leverantör en god överblick över de möjligheter som finns för samarbete med underleverantörer eller andra samarbetspartners i upphandlingar. Genom samarbete ökar även förutsättningarna för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar.

Syftet med att leverantörer får använda sig av underleverantörer i offentlig upphandling är att öka förutsättningarna för en god konkurrens. Det ökar även möjligheterna för mindre företag att delta i den offentliga affären.

Beroende på hur kraven i en upphandling ställs och formuleras, har en leverantör rätt att använda sig av underleverantör. Vilka underleverantörer som ska anges i anbudet avgörs i princip av vad som efterfrågas i upphandlingsdokumentet.

Det finns en rad olika kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang.

Vilka regler som gäller skiljer sig åt beroende på hur leverantören samarbetar med andra och det är därför viktigt att hålla isär de olika samarbetsformerna.

I vårt nya webbmaterial har vi skapat en överblick för de regler som gäller när en leverantör

  • åberopar andra företags kapacitet,
  • använder underleverantörer eller
  • lämnar ett gemensamt anbud tillsammans med andra leverantörer.

Underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd