Möte om livsmedels samhällspåverkan

Publicerad

Impact Valuation är en modell som utgår från livscykelkostnader, LCC. När det gäller livsmedel innebär LCC den totala miljökostnaden från jord till bord. Upphandlingsmyndigheten har deltagit i ett möte i Oxford som bland annat handlade om att utöka begreppet till att även inkludera sociala aspekter och hälsofrågor kopplade till mat.

- Att kunna beräkna en produkts miljöpåverkan är viktigt men hälsa och sociala aspekter är också viktiga att titta på när man beräknar den verkliga kostnaden av maten vi äter och mäter vilken effekt medvetna beslut kan ha, säger Helena Robling från Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet.  

Ett användarperspektiv kan öka möjligheten till att framtida modeller kan användas av offentlig sektor. Därför hoppas vi kunna följa och delta i utvecklingen på området.  

Under två dagar möttes akademi, industri, civilsamhälle och offentlig sektor under Oxford Universitets paraply. Metoder för mätning och värdering av livsmedels samhällspåverkan diskuterades. Målet med mötet på lång sikt var att komma överens om hur negativa och positiva samhällseffekter av livsmedelsprodukter bäst mäts och värderas.

Helena Robling deltog i panelen om lagstiftning, policy och användning och berättade om hur hållbarhetskriterier används inom livsmedelsupphandling i Sverige idag. Det lyftes även att det är viktigt att samma modell används av alla om livscykelkostnader på produktnivå ska kunna användas inom livsmedelsupphandling i framtiden.

- Mötet identifierade de luckor i data som behöver fyllas för att man ska kunna utveckla en bred standard för beräkningar som kan ge en rättvisande bild av de kostnader - men även de bidrag till samhället - som förknippas med livsmedel. En sådan standard kan i framtiden användas för att ta medvetna ekonomiska beslut utifrån olika hållbarhets och hälsoaspekter, säger Helena Robling.

Upphandlingsmyndigheten har livscykelkostnadskalkyler för energiförbrukande produkter men inte för livsmedelsprodukter i dagsläget. Ett bredare mått som tittar på flera hållbarhets- och hälsoaspekter i beräkningarna kan göra det lättare att ta beslut baserat på miljömässiga, sociala och ekonomiska samt hälsorelaterade hållbarhetsaspekter.  

- Vi ser fram emot att följa den spännande utvecklingen på området, säger Helena Robling.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd