Myndigheter åker på turné för en giftfri vardag

Publicerad

Upphandlingsmyndigheten arrangerar en serie seminarier för en giftfri vardag tillsammans med Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. Seminarierna fokuserar bland annat på kemikaliesmart upphandling. Turnén som startar i Malmö på onsdag den 8 mars riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner.

Under seminarierna kommer Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen att dela med sig av kunskaper och erfarenheter om bland annat kemikaliesmart upphandling. Kemikalieinspektionen berättar om hur man kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier, samt om vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur kommuner, landsting och regioner kan ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling och hur kraven kan följas upp.

–Vi ser samverkan och ett integrerat arbetssätt som en framgångsfaktor i arbetet med att identifiera och följa upp rätt krav för en giftfri vardag.  Under seminarieturnén ser vi fram emot att berätta om vilket stöd som finns och att skapa intressanta och lärorika diskussioner kring roller och ansvar, säger Anette Svensson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Seminarieturnén kommer att pågå under 2017 och 2018, med totalt 21 utbildningsdagar. Det första seminariet äger rum i Malmö onsdagen den 8 mars 2017. Turnén går sedan vidare till Halmstad torsdagen den 9 mars. Närmast därefter följer datum i Luleå (21 mars), Umeå (22 mars), Linköping (5 april) och Nyköping (6 april).

Seminarierna vänder sig till alla som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor, till exempel upphandlare, inköpare, leverantörer, projektledare, miljö- och kemikaliesamordnare, miljö- och kemikaliestrateger, chefer och politiker.

För mer information, se Upphandlingsmyndighetens webbplats.

För ytterligare information, kontakta:

Anette Svensson, hållbarhetsspecialist, 08-58621742
Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist, 08-58621757
Anna Christensson, hållbarhetsspecialist, 08-58621726
Ylva Svedenmark, hållbarhetsspecialist, 08-58621727 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd