Nationell modell för sysselsättningskrav i upphandling

Nyhet

På DN Debatt presenterar Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek tillsammans med Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, tankarna bakom en ny nationell modell för att ställa sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar.

Trots att arbetslösheten minskar saknar allt för många i dag arbete. Samtidigt råder brist på arbetskraft i flera branscher. En arbetsmarknad som inte är inkluderande innebär stora kostnader för både samhälle och näringsliv.

Svenska och internationella erfarenheter visar att sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar kan bidra till att skapa arbetstillfällen och förbättra kompetensförsörjningen. I EU-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling har vi tagit första steget mot en nationell modell för hur offentlig verksamhet och näringsliv tillsammans kan möta arbetsmarknadsutmaningarna. 

Ställ krav på sysselsättning i offentliga upphandlingar - DN Debatt 21 oktober

En första version av modellen lanseras den 22 oktober.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd