Nu blir det lättare att ta del av våra arbetsrättsliga villkor

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten publicerar nu arbetsrättsliga villkor i vår kriteriedatabas. Databasen innehåller förslag på hållbarhetskriterier som kan ställas inom olika områden.

Vi har tidigare publicerat stödmaterial om hur upphandlingar med arbetsrättsliga villkor kan genomföras i praktiken. Nu kan alltså upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer ta del av stödet på ett mer lättillgängligt sätt genom vår kriteriedatabas.

De arbetsrättsliga villkor som nu finns tillgängliga i kriteriedatabasen är:

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

  • Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal – mall
  • Arbetsrättsliga villkor inom specifika områden
    För närvarande finns det framtagna villkor för upphandling av taxitjänster och städtjänster. I takt med att Upphandlingsmyndigheten tar fram villkor inom fler områden kommer vi komplettera databasen med dessa.

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

  • Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
  • Hållbara leveranskedjor (villkor för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd, och anti-korruption) Villkor enligt hållbara leveranskedjor är mer omfattande än de lagstadgade villkoren som omfattar ILO:s kärnkonventioner.

Upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Det gäller om det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Om arbetet utförs i Sverige ska villkoren om lön, semester och arbetstid fastställas enligt ett centralt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder ska villkoren omfatta ILO:s kärnkonventioner om förbud mot barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.

Arbetsrättsliga villkor hittar du i kriteriedatabasen

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd