Nu finns Ethical Trading Initative i Sverige

Nyhet

Svenska företag, fackförbund, civilsamhälle och offentliga aktörer går nu samman för att främja goda arbetsvillkor i produktionsländer. Bildandet av ett svenskt Ethical Trading Initative – ETI Sweden, innebär ett gemensamt krafttag för schysta villkor i världshandeln.

ETI är en ideell, icke vinstdrivande och partipolitiskt oberoende medlemsorganisation som redan finns i Storbritannien, Norge och Danmark. Nu finns det också en svensk motsvarighet som satsar på att bli en motor för bättre arbetsvillkor genom sektorsövergripande samverkan.

Många av de varor och tjänster som offentlig sektor köper in framställs av underleverantörer i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker. Att säkerställa hållbarhet i komplexa leveranskedjor vid upphandling kan vara svårt.

- Många upphandlande organisationer är i behov av både kompetensutveckling och praktisk vägledning. Där kan ETI, i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, vara till stor hjälp, säger Lisa Sennström, jurist Upphandlingsmyndigheten.

Under sommaren/hösten 2019 har en arbetsgrupp, där Upphandlingsmyndigheten ingått, arbetat med att ta fram förslag på styrdokument samt förslag på strategisk inriktning och finansieringsmodell.

För mer information, kontakta: 
Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten.

Pressmeddelande "Ethical Trading Initiative bildas i Svergie"

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd