Nu finns tillämpningsstöd för Upphandlingsmyndighetens föreskrifter

Nyhet

Den 1 juli 2020 trädde lagen om upphandlingsstatistik i kraft. Lagen ger Upphandlingsmyndigheten mandat att ta fram och besluta om föreskrifter om insamling av statistik på upphandlingsområdet. Nu har vi tagit fram ett tillämpningsstöd för föreskrifterna UFS 2020:1 och UFS 2020:2 som trädde i kraft den 4 augusti.

Tillämpningsstödet är inte juridiskt bindande

Våra föreskrifter reglerar insamling av uppgifter för statistikändamål och upphandlings-ID. Syftet med stödet som nu har publicerats är att ge vägledning vid tillämpningen av föreskrifterna. Stödet är inte en del av föreskrifterna och är inte heller juridiskt bindande.

I tillämpningsstödet beskriver vi bland annat hur bestämmelserna i föreskrifterna hänger ihop med varandra och med de överordnade reglerna. Där finns även exempel på hur reglerna kan komma att tillämpas och vad som avses med en del begrepp.

Föreskrifterna och därmed tillämpningsstöden berör framför allt de annonsdatabaser som från och med den 1 januari 2021 kommer att behöva vara registrerade hos Konkurrensverket för att få annonsera offentliga upphandlingar.

Regelverket som styr insamling av uppgifter för statistikändamål

Följande lagar, författningar och andra dokument styr på olika sätt insamlingen av uppgifter för statistikändamål:

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik

Upphandlingsmyndighetens författningssamling innehåller UFS 2020:1 och UFS 2020:2

Tillämpningsstöd för UFS 2020:1

Tillämpningsstöd för UFS 2020:2

Upphandlingsmyndighetens rapporteringsformat innehåller tekniska filer och specifikationer.

Konkurrensverkets författningssamling innehåller KKVFS 2020:1, KKVFS 2020:2, KKVFS 2020:3 om ansökan om registrering och betalning av avgifter

Frågor om regelverket

För frågor om regelverket kontakta vår Frågeservice. Frågor om de mer tekniska delarna av regelverket, exempelvis rapporteringsformatet, kan skickas till statistik@uhmynd.se.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd