Nu har de nya upphandlingslagarna trätt ikraft!

Nyhet

Den 1 januari 2017 trädde de nya upphandlingslagarna, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ikraft.

Att lagarna har trätt ikraft innebär att de nya lagarna ska tillämpas på alla upphandlingar som påbörjats från och med 1 januari 2017 och framåt. Nyheterna i de nya upphandlingslagarna tar främst sikte på upphandlingar över tröskelvärdena. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns information om nyheterna i den nya upphandlingslagstiftningen. Informationen om de nya lagarna uppdateras och kompletteras kontinuerligt. 

Här kan du läsa mer om nyheterna i den nya upphandlingslagstiftningen

För upphandlingar som har påbörjats före 1 januari 2017 men efter 18 april 2016 finns också information på Upphandlingsmyndighetens webbplats med rekommendationer för hanteringen av upphandlingar som påbörjats under den så kallade mellantiden. 

Här kan du läsa mer information och rekommendationer om hanteringen av mellantiden

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd