Nu lanserar vi ytterligare stöd för arbetsrättsliga villkor

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram mallar för kontraktsvillkor med ett tillhörande tillämpningsstöd för arbetsrättsliga villkor. Syftet är att göra användningen av arbetsrättsliga villkor mer enhetlig och förenkla för upphandlande myndigheter och enheter, men också underlätta för leverantörer.

Mallarna som vi har tagit fram för arbetsrättsliga villkor kan användas för alla upphandlingar, oavsett vilken lagstiftning som tillämpas.

Mallarna består av

  • kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor
  • bilagor för arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid 
  • formulär för egenrapportering
  • exempel på tids- och åtgärdsplan.

Du kan läsa mer om hur mallarna ska användas i tillämpningsstödet.

I takt med att vi ökar vår kunskap inom området arbetsrättsliga villkor kommer vi att utveckla och komplettera stödet. Vi utvecklar bland annat metoder för behövlighetsbedömning och samlar in kunskap om branscher för att bedöma om det finns behov av arbetsrättsliga villkor.

Här kan du ta del av mallar och tillämpningsstöd för arbetsrättsliga villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd