Nu publicerar vi mer information om EU:s statsstödsregler

Nyhet

Kommuner och landsting berörs av EU:s statsstödsregler i många sammanhang. Du som hanterar dessa frågor hittar nu mer information om regelverket på vår webbplats. Vi svarar på frågorna vad som räknas som statsstöd och vad de olika statsstödskriterierna innebär.

Statsstödsreglerna gäller när stat, kommun och landsting beslutar om riktade stödåtgärder. Statsstödsreglerna får även betydelse vid andra typer av transaktioner.

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och landsting. Vi har därför förklarat de grundläggande kriterier som avgör när reglerna ska tillämpas med utgångspunkt från kommuner och landsting.

- Statsstödsreglerna är komplexa och vi utökar nu informationen om regelverket på vår webbplats. Under våren kommer vi i omgångar att lägga upp ytterligare material. Med denna information på plats lägger vi grunden för att öka kunskapen om statsstödsreglerna och att främja en effektiv och rättssäker hantering av statsstödsfrågor hos kommuner och landsting, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund.

Informationen har tagits fram av medarbetarna i vår statsstödsfunktion med statsstödsexperten Magnus Lindbäck i spetsen.

- Vi har nu förklarat de grundläggande kriterier som avgör när reglerna ska tillämpas med utgångspunkt från kommuner och landsting.  Vi förklarar även hur regler om stöd av mindre betydelse kan tillämpas. Reglerna har stor praktisk betydelse och är därför viktiga att känna till, säger Magnus Lindbäck.

Materialet består av både korta sammanfattningar och mera fullständiga beskrivningar om statsstödsreglerna. Informationen riktar sig främst till kommuner och landsting och verksamheter som drivs i kommunal regi. 

Texterna avser följande delar av statsstödsregelverket:

 

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd