Nu publicerar vi riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom flera yrken/tjänster

Nyhet

För att avgöra om upphandlande myndigheter ska tillämpa särskilda arbetsrättsliga villkor behöver de göra en behövlighetsbedömning. Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömningar som vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor.

Vi bedömer att det finns risker för oskäliga arbetsvillkor för snöskottare på tak. Däremot bedömer vi att risker inte finns i följande yrkesgrupper/tjänster:

  • skogsmaskinförare
  • glastjänster
  • byggnadsplåtslagare.

Bedömningarna har genomförts med utgångspunkt från ett antal riskindikatorer som till exempel låg utbildningsnivå, utländsk arbetskraft, hög konkurrens eller lång och komplex leverantörskedja. Vi har även inhämtat annan information från arbetsmarknadens parter eller myndigheter som de anser vara väsentliga för att avgöra om det kan förekomma risk för oskäliga arbetsvillkor för arbetstagare när kontrakt ska utföras.

- Efter diskussioner med arbetsmarknadens parter och myndigheter har vi bland annat fått in synpunkter på att det är oklart hur kollektivavtalstäckningen ser ut för företag som tillhandahåller snöskottningstjänster på tak, säger Lena Mårdh, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

Riskbedömningar är generella för hela landet och det kan förekomma regionala eller lokala skillnader för den enskilda upphandlingen. De riskbedömningar som vi genomför behöver inte vara den slutgiltiga bedömningen för upphandlande myndigheters och enheters enskilda upphandlingar. Våra riskbedömningar kan användas för att ge vägledande information i deras slutgiltiga

Publicerade riskbedömingar

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd