Nu uppdaterar vi hållbarhetskriterierna för städtjänster

Nyhet

En av nyheterna i kriterieförslaget är att det innehåller krav på miljömärkta städkemikalier. Kravet är tänkt att underlätta både vid anbudslämnande och vid uppföljning utan att kompromissa med de viktigaste miljöaspekterna för städkemikalier. Vi vill ha synpunkter på förslaget senast den 23 december.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla städtjänster som påverkar miljön mindre. Genom drivande krav i upphandlingen på miljömärkta städkemikalier, korrekt dosering, minskad förbrukning av rengöringsmedel, ökad utbildningsnivå hos städpersonal kan utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen minskas. Kriterierna omfattar också krav på minskad användning av plastpåsar.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 23 december är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av städtjänster är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter och branschorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Lämna synpunkter

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

Förslaget till nya hållbarhetskriterier gäller städtjänster. Kriterierna har uppdaterats med tillägg av flera nya kriterier för att omfamna ett mer cirkulärt perspektiv samt främja en god arbetsmiljö.

Miljömärkta städkemikalier

Nytt i det här förslaget är krav på miljömärkta städkemikalier. Det kan användas istället för att ställa flera krav på kemiska produkter och deras innehåll. Kravet är tänkt att förenkla för framför allt mindre städbolag som då lättare kan visa att de arbetar med produkter med mindre miljöbelastning. Det finns även ett förslag om att kunna ställa ett avancerat krav på en miljömärkt städtjänst som alternativ till att använda hållbarhetskriterierna.

Städkemikalier

  • Kriterium om miljömärkta städkemikalier ersätter de tidigare kemikaliekriterierna
  • Kriterium om miljömärkt städtjänst

Villkor för utförande av städtjänsten

  • Skärpta kriterier på mängden städkemikalier
  • Ett nytt kriterium om doseringsutrustning
  • Nya kriterium om soppåsar
  • Nytt kriterium om städmetod som främjar att först städa med en torr metod och därefter vid behov en fuktig metod

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd