Nu uppdaterar vi hållbarhetskriterierna för vitvaror

Nyhet

Kriterierna som nu även omfattar ugnar och spishällar ska säkra upphandling av energieffektiva produkter med låg ljudnivå och med begränsningar av farliga kemikalier. Förslaget till nya kriterier för vitvaror har ett cirkulärt perspektiv och inkluderar den nya energimärkningsskalan som införs 2021. Vi vill ha synpunkter på förslaget senast den 6 mars.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla vitvaror med mindre påverkan på miljön. Genom drivande krav på energieffektivitet, ljudnivå, nya kemikaliekrav samt krav om ökad mängd återvunnet material kan mer miljöanpassade vitvaror upphandlas.

Vem kan lämna synpunkter? 

Fram till den 6 mars är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av vitvaror är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter och branschorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta. 

Lämna synpunkter 

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget 

Förslaget till nya hållbarhetskriterier gäller vitvarorna diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, kyl och frys. Kriterierna har även utökats med ugnar och spishällar. Kriterierna har uppdaterats med tillägg av nya kriterier för att omfamna ett mer cirkulärt perspektiv genom begränsning av farliga ämnen, utökat krav om antibakteriella ämnen samt mjukgörare i plast och gummi. 

Ny energimärkning 2021

De kommande energimärknings- och ekodesignförordningarna som båda träder i kraft 1 mars 2021 kommer innebära en ny energimärkningsskala samt krav om mer cirkulära produkter. Den nya energimärkningsskalan finns nu inkluderad i kriterieförslaget genom att energimärkningskraven innehåller både krav enligt nuvarande energimärkningsskala samt enligt den nya. Utöver kraven i ekodesign gällande reparerbarhet, demontering så finns i kriterieförslaget även ett krav för att öka mängden återvunnet material i produkterna, vilket också bidrar till mer cirkulära produkter. 

Kriterier för ugnar och spisar

Ugnar och spisar har nu lagts till produktgruppen och Upphandlingsmyndigheten vill gärna höra era specifika synpunkter kring kraven på dem. Likaså önskas synpunkter på de nya föreslagna kemikaliekraven. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd