Ny bedömning från Skatteverket påverkar hantering av bevis vid upphandling

Nyhet

Flera uppgifter på skattekontot omfattas från den 6 mars 2019 av sekretess. Det är innebörden av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Bland annat lämnas inte längre viss information ut till upphandlande myndigheter via blankett SKV 4820.

Skatteverket bedömer att flera uppgifter i beskattningsdatabasen som tidigare ansetts vara offentliga numera omfattas av sekretess. Det går därför inte längre att, via Skatteverkets blankett SKV 4820, ta del av exempelvis uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter som överlämnats till Kronofogdemyndigheten.

– Skatteverkets bedömning påverkar upphandlande myndigheters hantering av bevis när det gäller skatter och socialförsäkringsavgifter, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingar över tröskelvärdena (LOU)

En av uteslutningsgrunderna enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är att leverantören har obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. Detta har tidigare kunnat kontrolleras genom uppgift från Skatteverket men omfattas nu av sekretess. Uppgifterna är däremot normalt sett offentliga hos Kronofogdemyndigheten.

Vid upphandling över tröskelvärdena finns flera bestämmelser om bevis vid kontroll av uteslutningsgrunderna. Om en leverantör har lämnat en egenförsäkran kan den upphandlande myndigheten vid ett senare tillfälle begära in bevis för att det saknas grund för uteslutning av den leverantör som ska tilldelas kontrakt.

En leverantör är däremot inte skyldig att lämna in bevis i följande fall:

  • om den upphandlande myndigheten redan har tillgång till bevisen
  • om den upphandlande myndigheten själv har möjlighet att kostnadsfritt och direkt få tillgång till beviset med hjälp av elektroniska medel.

Upphandlingsmyndigheten har kontakt med Kronofogdemyndigheten för att titta på om en upphandlande myndighet kan anses ha en kostnadsfri och direkt tillgång till uppgiften med hjälp av elektroniska medel hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer om egenförsäkran och ESPD-systemet i vår vägledning om ESPD-systemet.

Upphandlingar under tröskelvärdena (LOU)

Vid upphandlingar under tröskelvärdena (19 kap. LOU) ska den upphandlande myndigheten själv hämta in uppgifter från behörig myndighet om att leverantören har fullgjort sina skyldigheter att betala skatter och socialförsäkringsavgifter.

Skatteverkets nya bedömning innebär att en upphandlande myndighet som vill ha information om ifall en leverantör har skuld hos Kronofogdemyndigheten måste vända sig direkt till Kronofogdemyndigheten för att begära ut uppgiften.

Övriga upphandlingslagar

Skatteverkets nya bedömning påverkar även hanteringen av bevis om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter när upphandlingar genomförs enligt övriga upphandlingslagar.

Upphandlingsmyndigheten tittar vidare på eventuella konsekvenser

Med anledning av Skatteverkets nya bedömning har Upphandlingsmyndigheten påbörjat en analys av upphandlande myndigheters och enheters hantering av bevis avseende obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd