Ny lag om upphandlingsstatistik träder i kraft 1 juli

Nyhet

Snart träder den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft och vi blir statistikmyndighet. Det innebär bland annat att vi får uppdrag att besluta om de föreskrifter som reglerar vilka uppgifter för statistikändamål som annonsdatabaser ska lämna samt när och hur det ska göras. Föreskrifterna är nu ute på remiss och det är möjligt att komma in med svar till och med den 10 juni 2020.

Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och ett halvår senare, den 1 januari 2021, ändras upphandlingslagarna. Syftet med det nya regelverket är att skapa förutsättningar för att ta fram bättre statistik och att göra den mer tillgänglig genom att den publiceras digitalt.

Nya regler för innehållet i upphandlingsannonser

Den nya statiken baseras på innehållet i upphandlingsannonser. Lagstiftningen påverkar därför vilka uppgifter som ska lämnas av upphandlande organisationer i annonser om upphandling. Det finns också bestämmelser som gäller om och när uppgifter ur annonser ska lämnas vidare till statistikmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten beslutar om föreskrifter

Den 1 januari 2021 blir det obligatoriskt att annonsera upphandlingar i annonsdatabaser som är registrerade av Konkurrensverket som blir registermyndighet. Den 1 juli 2020 blir det möjligt för annonsdatabaserna att ansöka om registrering.

Innehållet i annonserna regleras i upphandlingsförordningen, som regeringen fattar beslut om. Som statistikmyndighet har Upphandlingsmyndigheten mandat att, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, besluta om de föreskrifter som bland annat reglerar vilka uppgifter som annonsdatabaser ska lämna för statistikändamål.

I en föreskrift regleras hur och när uppgifterna ska lämnas men också annonsdatabasernas tekniska prestanda, funktionalitet, tillgänglighet och servicenivå. I en annan föreskrift regleras hur de registrerade annonsdatabaserna ska förse varje enskild upphandling med ett unikt identifikationsnummer; upphandlings-ID.

Möjligt att lämna synpunkter på föreskrifterna

Arbetet med att ta fram föreskrifterna har gjorts i samråd med bland annat Konkurrensverket och de annonsdatabaser som är verksamma på den svenska marknaden. Föreskrifterna har notifierats som potentiella handelshinder hos EU-kommissionen via Kommerskollegium. De har även skickats ut för remiss till 55 olika remissinstanser, såsom myndigheter, kommuner, regioner och företag. Den som vill komma in med remissvar till Upphandlingsmyndigheten kan göra det senast den 10 juni 2020. Beslut om föreskrifterna beräknas fattas i månadsskiftet juli/augusti.

Nytt webbstöd till hösten

När det nya regelverket är beslutat kommer vi att uppdatera vårt webbaserade tillämpningsstöd för annonsering. Där kommer bestämmelserna att närmare förklaras och kommenteras.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd