Ny lag skapar möjligheter för bättre upphandlingsstatistik

Nyhet

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om upphandlingsstatistik. Upphandlingsmyndigheten välkomnar lagen som skapar möjligheter för mer digital och tillgänglig statistik. Lagen börjar gälla den 1 juli 2020 och ett halvår senare ska upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till cirka 700 miljarder kronor årligen. Det motsvarar en sjättedel av BNP. Trots det saknas det heltäckande statistik om upphandling. Det är en brist som riksdagen nu tar ett viktigt steg för att åtgärda genom beslutet om en ny lag om upphandlingsstatistik och förändringar i upphandlingslagarna.

– Det nya ramverket för statistikinsamlingen ger goda möjligheter att samla in och publicera uppgifter om upphandlingar . I framtiden kommer statistiken att bli mer tillgänglig och finnas som öppna data, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Innehållet i den framtida statistiken kommer i hög utsträckning att styras av vilka uppgifter som blir obligatoriska för upphandlande organisationer att ange i annonser om upphandling.

– För att möjliggöra en mer träffsäker strategisk styrning av den offentliga upphandlingen  krävs exempelvis att annonserna innehåller uppgifter om det ställs krav eller anges villkor som  avser miljöhänsyn, sociala hänsyn eller innovation, säger Andreas Doherty.  

Regeringen har aviserat att Upphandlingsmyndigheten, som har påbörjat förberedelserna inför att den nya lagstiftningen träder i kraft, blir statistikmyndighet.

 

 

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd