Ny lagstiftning om offentlig upphandling – vad innebär den för dig som leverantör?

Publicerad

När myndigheter och kommuner köper varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa reglerna i våra upphandlingslagar. Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft och många av reglerna i dem har förändrats. Vi har tagit fram information som visar hur de nya reglerna påverkar dig som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor.

- EU:s regler om offentlig upphandling syftar till att leverantörer ska kunna konkurrera om offentliga kontrakt på lika villkor. En anledning till att EU har sett över reglerna är man vill göra det enklare för småföretag att lämna anbud, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

De nya upphandlingslagarna bygger på dessa EU-regler. Lagarna innehåller ett stort antal nyheter som är viktiga att känna till för dig som är leverantör.

- De nya lagarna innebär nya möjligheter för leverantörer. Exempelvis annonseras fler tjänster i hela EU och inte bara nationellt, vilket kan innebära fler affärsmöjligheter i andra EU-länder, säger Anders Asplund.

Andra exempel är att möjligheterna ökar till dialog och förhandlingar mellan myndigheter och leverantörer. Det har också införts ett nytt förfarande som tillåter att myndigheten och leverantören ingår ett innovationspartnerskap för att utveckla och köpa produkter som inte redan finns på marknaden. Det har likaså införts regler om dynamiska inköpssystem som kanske bäst kan beskrivas som en form av elektroniska ramavtal som är öppna för nya leverantörer under sin giltighetstid.

En annan nyhet är att minimitiderna för annonsering förkortas i flera fall.

- Myndigheter får även större möjligheter att göra förändringar i upp­handlingsdokumenten efter att de har publicerats. Var därför noga med att ta del av information från myndigheten under annonseringstiden, säger Anders Asplund.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd