Ny skrift ger ökad vägledning inom ESPD

Nyhet

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer. I Upphandlingsmyndighetens frågeportal har svaren om ESPD-systemet varit bland de mest lästa under hela 2017. För att på ett mer strukturerat sätt behandla dessa frågeställningar har vi därför tagit fram en vägledning i ämnet.

- Vägledning ger stöd till både upphandlande myndigheter och leverantörer. I vägledningen behandlas bland annat hur de nya reglerna för uteslutning och kvalificeringen ska tolkas samt hur användningen av ett ESPD-formuläret går till i praktiken, säger Robin Anderson Boström, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Mer stöd kring ESPD

Tidigare i år har vi på Upphandlingsmyndighetens webbplats publicerat en ”steg för steg”-guide för att underlätta användandet av EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär. Vi har även tillsammans med Polisen utrett om det svenska belastningsregistret går att använda som ett ”brottsregister” i LOU:s mening.

- Vår gemensamma slutsats var att det inte fanns förutsättningar. För svenska förhållanden ska upphandlande myndigheter istället begära in en sanningsförsäkran från berörda leverantörer, säger Robin Anderson Boström.

Mer praktiska råd och stöd kring ESPD-systemet kommer bland annat att ges på Upphandlingsmyndighetens årliga konferens den 1 december, då Robin Anderson Boström är en av föredragshållarna. 

ESPD står för European Single Procurement Document

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd