Ny skrift ska inspirera till innovationsupphandling

Publicerad

Offentliga verksamheter ska inspireras till nytänkande i sitt upphandlingsarbete. En väg är att satsa på innovationsupphandling. Det visar Upphandlingsmyndigheten i ”Verksamhetsutveckling via innovationsupphandling” som lanseras i dag.

Läs vår nya skrift om innovationsupphandling– Vi beskriver möjligheterna och vill uppmuntra offentliga myndigheter till nytänkande och innovationer i upphandlingarna. På så vis kan ny tillväxt skapas, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Skriften, som riktar sig till verksamhetsföreträdare och beslutsfattare, är framtagen i samverkan med VINNOVA, Trafikverket, Västerås stad och Karolinska Universitetssjukhuset. Även branschorganisationer och andra upphandlande myndigheter och enheter har varit delaktiga.

– Det finns en osäkerhet om vad innovationsupphandling är och hur det kan användas i en offentlig verksamhet. Detta ska bli en inspirationskälla, säger Ann-Christin Nykvist.

Hur innovationsupphandling kan användas för att passa in i upphandlingsverksamheten och lösa olika samhällsutmaningar är något som broschyren ska inspirera till. Förutom nyttan för uppdragsgivare kan innovationsupphandlingar också bidra till att skapa tillväxt. Nya marknader kan skapas genom att en leverantör kan leverera nya lösningar till exempelvis en kommun.

Läs mer om innovationsupphandling

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information