Ny vägledning för schysst konkurrens

Nyhet

”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens” heter en ny vägledning framtagen av Stora branschgruppen. Vägledningen är tänkt att vara en hjälp i upphandlarens eller inköparens arbete med att kontrollera leverantörer och underleverantörer för att inte ingå avtal med oseriösa företag.

Vägledningen är framtagen av Stora branschgruppen som är en sammanslutning av ett tjugotal myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer som gemensamt arbetar för schyssta villkor för både företagare och anställda. Upphandlingsmyndigheten har medverkat i vägledningen. Charlotta Frenander, jurist på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet har skrivit ett avsnitt om arbetsrättsliga villkor.

Varför har vägledningen tagits fram?

-  Vägledningen har främst tagits fram för privata företag som en hjälp att kontrollera leverantörer och underleverantörer. Upphandlande myndigheter och enheter kan också använda vägledningen för att få information i sitt arbete med att kontrollera leverantörer i samband med upphandling och under avtalstiden.

Vad innehåller vägledningen och hur kan den användas?

- Syftet med vägledningen är att visa på vilka uppgifter och vilken hjälp som finns hos olika myndigheter för att kontrollera leverantörer. Du får också reda på vad som kännetecknar ett oseriöst företag.

Varför har vägledningen tagits fram i samarbete med flera olika myndigheter och andra organisationer?

- Skatteverket, Boverket och Upphandlingsmyndigheten är några av de medverkande myndigheterna. Om vi gemensamt försöker säkerställa att både privata och offentliga inköpare gör affärer med seriösa företag som följer lagar och förordningar, så tar vi tillsammans ett stort kliv mot en sund och schysst konkurrens.

Vad har Upphandlingsmyndigheten bidragit med i vägledningen?

- Vi har medverkat genom att skriva ett avsnitt om arbetsrättsliga villkor. Avsnittet riktar sig främst till privata företag som deltar i offentlig upphandling. I samband med avtal med underleverantörer kan dessa företag behöva vägledning om vad som gäller vid utförandet av ett offentligt kontrakt.

Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens
Gruppen för konkurrensneutralitet - Stora branschgruppen på Skatteverkets webbplats 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd