Nya arbetsrättsliga villkor för måleriarbeten

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter utformat särskilda arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid för måleriarbeten.

Villkoren med nivåer för lön, semester och arbetstid ingår i ett paket av stödmaterial med övergripande kontraktsvillkor, anvisningar för hur villkoren ska användas och underlag för uppföljning.

Vi har också genomfört en behövlighetsbedömning av måleribranschen som ingår i materialet. En behövlighetsbedömning är en helhetsbedömning av risk för oskäliga arbetsvillkor och osund konkurrens.

När du behöver använda de arbetsrättsliga villkoren för måleriarbeten i upphandlingsdokumenten, hittar du materialet i Upphandlingsmyndightens kriteriebiblioteket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd