Nya arbetsrättsliga villkor för snöskottare

Nyhet

För att snöskottare ska ha schyssta arbetsrättsliga villkor har Upphandlingsmyndigheten i dialog med arbetsmarknadens parter nu kunnat fastställa lägsta nivå på lön för snöskottare. Även nivå på OB-tillägg och övertidsersättning har fastställts.

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Nu utökar Upphandlingsmyndigheterna sitt stöd för att hjälpa upphandlande myndighet att uppfylla lagen.

  • villkor för ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka
  • hur förläggningen av arbetstiden ska ske
  • hur ofta snöskottarna har rätt till raster
  • att övertidsarbete inte får vara mer än 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod.

Villkoren för lön, semester och arbetstid är utarbetade från nivåerna i de centrala kollektivavtalen (Plåt & Ventilationsavtalet). De ska användas tillsammans med kontraktsvillkoren och integreras i upphandlingsdokumentet. Villkoren ingår i ett paket av stödmaterial med övergripande kontraktsvillkor, anvisningar för hur villkoren ska användas och underlag för uppföljning.

När du behöver använda de arbetsrättsliga villkoren för snöskottare i upphandlingsdokumenten, hittar du materialet i Upphandlingsmyndighetens kriteriebiblioteket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd